Regler om tilmelding & betaling

Der er i forbindelse med seminarer og andre arrangementer ofte en del, der indbetaler deltagergebyret for sent eller melder afbud.

RYK er i mange tilfælde forpligtet til at betale kursusstedet hele eller dele af deltagerbetalingen for tilmeldte personer, der melder afbud efter en given frist.

For at undgå at RYK som forening påføres et økonomisk tab som følge af afbud eller manglende/for sen indbetaling af deltagergebyr, har bestyrelsen vedtaget følgende retningslinjer:

Tilmelding og betaling:

  • Tilmelding skal ske inden for tilmeldingsfristen.

  • Den/de angivne tilmeldingsmetode/r skal anvendes. Ellers er tilmelding ugyldig.

  • Overholdes betalingsfristen ikke, bortfalder tilmeldingen, og man sættes på evt. venteliste.

  • Eventuel tilbagebetaling af hele eller dele af deltagergebyret, sker efter kursusstedets tidsfrister – uanset årsagen til afbud. Er sidste frist for afbud overskredet, kræves fuldt deltagergebyr. Deltagergebyret tilbagebetales dog helt eller delvist i de tilfælde, hvor pladsen kan tildeles en fra evt. venteliste, eller hvor kursusstedet ikke opkræver fuld betaling. RYK accepterer ikke udgifter i forbindelse med afbud.