Rehabilitering: Gangtræning med robot

Tekst: Lasse Thulstrup

Robotter vinder frem mange steder i vores hverdag. Det gælder også inden for sygehusverdenen. I efteråret sidste år gjorde en robot sit indtog på Paraplegifunktionen, og siden har personalet trænet patienter med svær nedsat gangfunktion i den såkaldte Lokomat.

En Lokomat er en højteknologisk gangrobot til træning af patienter med neurologiske lidelser, herunder rygmarvsskadede med svært nedsat gangfunktion. Robotten er koblet til et gangbånd, hvor der samtidig gives mere eller mindre kropsaflastning. Det betyder, at patienter, der ikke er i stand til at bære deres egen kropsvægt, kan begynde at gangtræne meget tidligt efter en rygmarvsskade. Denne tidlige og intensive træning er med til at øge patienternes muligheder for at opnå gangfunktion.

Øget motivering

De fleste patienter oplever psykisk velvære og en øget motivering for træning ved at komme op og gå igen. Med Lokomaten kan patienterne påbegynde træningen tidligt efter deres skade. De opnår dermed en langt større gangdistance under træningen, en højere intensitet og dermed væsentligt flere stimuli til nervesystemet med henblik på at reetablere det motoriske signal fra hjernen via rygmarven ud til musklerne samt de mange sensoriske tilbagemeldinger fra de mange receptorer i hud, muskler, sener og led. Tilsammen en enorm mængde af stimuli, der er med til at normalisere signalvejene i nervesystemet med henblik på at genetablere  gangfunktionen. Træningen i Lokomaten er desuden med til at give patienterne en god kredsløbsstimulering.

Certificerede behandlere

Lokomaten er et avanceret træningsredskab og kræver derfor intensiv oplæring f brugerne. I efteråret modtog seks af vores fysioterapeuter to dages intensiv oplæring fra leverandørens konsulent i brug af Lokomaten. Efterfølgende har vi arbejdet intenst med Lokomaten frem til maj i år, hvor de seks terapeuter skulle certificeres. Det vil sige en slags “eksamen” både praktisk og teoretisk, hvor vi skulle vise, at vi kunne håndtere Lokomaten på forsvarlig vis, og at vi havde forståelse for at udnytte de mange komplicerede indstillingsmuligheder for at opnå et korrekt gangmønster. Vi blev certificeret, så vi nu kan arbejde videre som kompetente Lokomat-brugere med godkendelse til at oplære andre fysioterapeuter i brug af Lokomaten.

Et plus for arbejdsmiljøet

En klar fordel med robotten er, at den forbedrer arbejdsmiljøet for fysioterapeuterne. Robotten har overtaget det fysisk belastende job, som fysioterapeuterne tidligere havde med at guide patientens ben. Ikke mindst hos patienter med svær spasticitet. Ud over at det var fysisk anstrengende, så gav det terapeuterne nogle dårlige arbejdsstillinger. Træningen måtte ofte afbrydes; ikke af hensyn til patienten, men for at fysioterapeuterne skulle holdepause på grund af det belastende arbejde. Aflastningen af fysioterapeuterne har også betydet, at vi i bogstaveligste forstand har fået frigjort hænderne, så vi nu kan koncentrere vores indsats om det væsentligste; nemlig kvaliteten af patientens gangmønster, der til stadighed skal både udfordres og optimeres. Træningsprogrammerne er computerbaserede og kan gemmes til senere bearbejdning. I fremtiden forventer vi derfor også at bruge Lokomaten i forbindelse med forskningsprojekter.

Lasse Thulstrup er overfysioterapeut på Paraplegifunktionen.