RYK indsamler million til stamcelleforskning

Tilbage til oversigten

Forskning i reparation af rygmarvsskader ved hjælp af stamceller har fået en saltvandsindsprøjtning. Stamceller bliver ofte tillagt mirakuløs betydning som byggesten, når det handler om i fremtiden at helbrede fx. Parkinsons sygdom. Men gælder det også for rygmarvsskader? Det bliver nu undersøgt i et ph.d.-projekt ved Forskerskolen for Stamcelleforskning under ledelse af professor Jens Zimmer, Syddansk Universitet. Takket være en lille million, som RYK har indsamlet fra tre fonde.

I april 2004 fik landets forskerskoler mulighed for at søge ekstra stipendier ved Forskningsstyrelsen. Betingelsen var ekstern medfinansiering til to ud af de tre år, som et ph.d.-studium varer. Ikke bare RYK men også Jens Zimmers laboratorium har længe ønsket at starte et dansk forskningsprojekt om netop stamceller og rygmarvsskader. I kraft af 963.000 fondskroner kombineret med en bevilling fra Forskningsstyrelsen er denne kabale endelig gået op.

Formål

Cand. scient. i biologi, Rosa Winther startede i januar 2005 i dette projekt som ph.d.- studerende ved Anatomi og Neurobiologi i Odense hos Jens Zimmer. Det danske forskningsprojekt har til formål at isolere og opformere stamceller fra rygmarven af nyfødte og voksne rotter. Senere vil Rosa også inddrage humant fostervæv. Altsammen med henblik på at danne nye nerveceller og gliaceller ud fra stamcellerne. Endelig vil hun undersøge de nye cellers evne til at vokse i rygmarven efter transplantation.
Jens Zimmer fortæller:
- Både Rosa Winther og jeg venter os meget af projektet. Det udføres i tæt samarbejde med andre af vore stamcelle-projekter, og trækker på viden derfra. Men projektet har fokus på rygmarven og de særlige problemstillinger, der er dér med ret få stamceller under normale forhold.

Fondsmidler

De tre fonde, som RYK skylder en stor tak, er Fabrikant Mads Clausens Fond (Danfoss), Sahva Fonden og Vanførefonden.
- Det er fantastisk flot, at RYK sammen med disse fonde har skaffet to tredjedele af de nødvendige penge til stipendiet, samt tilskud til driften oveni, fortæller Jens Zimmer og slutter:
- RYK er partner i projektet, som helt sikkert vil skaffe ny viden til landet, og forhåbentlig også stimulere til øget nationalt samarbejde fra basalforskning til behandling.
Læs mere om stamcelleforskning: www.ryk.dk/forskning og www.dascdoc.dk