Smerter: At leve med smerter

Tekst: Birgitte Bjørkman

På RYKs smerteseminar holdt psykolog Sara Molsen fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade oplægget ”At leve med smerter”, og det blev en aften med plads til det, der gør livet besværet for mange rygmarvsskadede. Sara Molsen vekslede mellem oplæg og direkte spørgsmål til deltagerne, der gav mulighed for erfaringsudveksling om det at leve med smerter.

Psykolog Sara Molsen lyttede og gav plads til den erfaringsudveksling, som var et stort og synligt behov blandt smerteseminarets deltagere. Og undervejs bød hun ind med gode råd og viden til at håndtere kroniske smerter.

- Smerter er en subjektiv oplevelse af skade på kroppen, og der er ingen nemme løsninger for patienter med langvarige smerteproblematikker. Her er ingen mirakelkur, og desværre ser man også, at nogle patienter gennemgår psykologiske kriser.

”Hvis jeg vågner en morgen og ikke har smerter, så er jeg død” konstaterede en deltager tørt, der siden sin rygmarvsskade for 18 år siden har haft kronisk ondt i sæde og lænd. Mange nævnte manglen på den gode nattesøvn, hvad enten den skyldtes kroniske skuldersmerter eller neurogene smerter omkring og nedenfor skadeniveauet. Eller som den gående rygmarvsskadede udtrykte det: ”Hvis jeg ikke havde ondt konstant, kunne jeg klare det hele!” Nogle har haft smerterne fra start, andre oplever, at smerterne er kommet til senere, og for mange opleves den kroniske smerte at blive værre med årene.

Weekendens emne blev også berørt i forhold til pårørende og omgivelser, og mange fandt det svært at give smerterne en naturlig plads i relationen. Hvordan håndterer man, at kræfterne ikke altid rækker til at deltage i sociale aktiviteter, og hvor meget skal man sige, når man bliver spurgt, hvordan det går. ”Tidligere sagde jeg: Det går ad helvede til! Nu siger jeg bare, at jeg har det fint. Mange kan alligevel ikke håndtere et ærligt svar.” Andre oplever, at familien kan have svært ved at tackle det. 

- Det er vigtigt, at man kender sig selv, og ved, hvornår man bør bede andre om hjælp, fortalte Sara Molsen og lagde op til, at smertepatienter skal gives flere redskaber i behandlingen til at kunne håndtere kroniske smerter. Hun nævnte vigtigheden af at lave nogle afklarende aftaler med sine pårørende og øvrige omgivelser.

- For det er ikke altid, at man kan overholde aftalerne. Derfor er det vigtigt, at man melder ud. Lav fx en aftale med dem, du skal besøge: Fortæl dem: ”Det er ikke sikkert, at jeg kan overholde vores aftale”. Det handler om at kommunikere sine smerter og finde en god balance mellem ressourcer og handlinger.

Da Sara Molsen spurgte deltagerne om, hvilke faktorer der forværrer smerterne, kom der mange svar: Træthed, stress, travlhed, kulde, forstoppelse, infektion og passivitet.

- Det er vigtigt at finde en balance i dagligdagens gøremål. Ikke at blive stresset men heller ikke passiv. Blandt budene fra deltagerne på, hvad der mindsker smerter, var det den gode oplevelse, der trak point: Ferier, en god film, latter, et varmt bad og varme generelt og alkohol. Og som én fortalte: ”Nogle gange oplever jeg, at det er godt, at jeg kommer af sted i stedet for at blive hjemme af angst for smerterne”.

- Ja, følelser, tanker og handlinger påvirker også smerteoplevelsen, og katastrofetænkning kan forværre smerteoplevelsen, forklarede Sara Molsen. På Saras spørgsmål om, hvilke tanker og følelser deltagerne oplever, blev der svaret: Hjælpeløshed, at det er uretfærdigt at have ondt i noget, man ikke kan bruge, meningsløst og følelse af uoverskuelighed.

- Smerter åbner kontakt til vores egen sårbarhed – og det kan medføre følelser af kontroltab og sorgreaktioner, fortalte Sara Molsen og tilføjede: - Hvilket ikke er det samme som depression.

- Det er ikke smerterne som sådan, men din måde at reagere på … det er vigtigt at kende forskel på accept og opgivelse. Et godt liv med langvarige smerter kommer ikke af, at man forsøger at kontrollere smerterne, men af at man vælger livet til alligevel. At man accepterer smerterne uden at opgive håbet. Og Sara Molsen fortsatte:

- Langvarige smerter fordrer, at man lægger vægt på det, der er vigtigst i eget liv. Hvad er det allervigtigste i dit liv? Er det børnene, rengøring, familien eller manden? I det regnskab er det vigtigt, at man ikke mister sig selv, forklarede hun og foreslog, at man lavede et værdikompas for det, der er vigtigst i ens liv og på den baggrund tager et aktivt valg. 

Sara Molsen stillede herefter sit sidste spørgsmål: Hvordan er I kommet hertil? Blandt svarere var: Accept, glæde, at tage beslutning, holde sig aktiv og have fokus, blive ”på hesten” og som én af deltagerne tørt tilføjede: ”Finde én, der ser mere ynkelig ud!” 

At leve med smerter

Psykolog Sara Molsen præsenterede under sit oplæg en række gode råd og tips til, hvordan man kan lære at leve med smerter.

• Tal med dine nærmeste på en måde, der er god for alle
• Tag smerterne alvorligt
• Bevar en form for kontrol
• Vær opmærksom på, hvad der kan være med til at ændre smerteoplevelsen
• Få livet med langvarige smerter til at give mening
• Accepter smerten uden at opgive håbet
• Tilpas dit aktivitetsniveau efter, hvad smerterne muliggør
• Hvis smerterne medfører alvorlige psykiske problemstillinger, så tag dem alvorligt. Og bed evt. om professionel hjælp
• Få styr på kaos og hold fast i rammerne i hverdagen
• Søg information
• Husk at lade batterierne op
• Det vigtigste først
• Man må vælge fra for at vælge til