Smerter: Smertedag

Tekst: Gunnar Evers

I januar var RYK og Paraplegifunktionen i Viborg værter ved et arrangement, hvor cand.med. Nanna Brix Finnerup fortalte om sine studier og sin disputats omkring behandling af smerter hos rygmarvsskadede. Et halvt hundrede tilhørere fra Jylland – og en enkelt fra Fyn var mødt op til foredraget.

Nanna Brix Finnerup startede foredraget med kort at gennemgå typer af smerter og definitionen af, hvad smerter er. Herefter koncentrerede hun sig om neurogene smerter opstået efter sygdom eller traumatisk skade, som er de mest interessante for RYK folket.  

Hvem har smerter? 

Det tyder på, at smerten hos nogle rygmarvsskadede dannes i celler omkring skaden i rygmarven. På grundlag af denne teori har man mange år tilbage forsøgsvis hos nogle patienter lavet en ny skade højere oppe på rygmarven. Resultaterne har dog ikke været gode, idet der ikke har kunnet påvises en bedring af smerterne, og i nogle tilfælde har patienterne måttet leve med flere funktionsforstyrrelser på grund af det højere brud. Erfaringen viser, at børn med en rygmarvsskade sjældent får neurogene smerter.

Studiets resultater

Udgangspunktet for Nanna Brix Finnerups studie var en spørgeskemaundersøgelse blandt 436 af Paraplegifunktionens patienter. Svarprocenten var 76 % (330 besvarelser). Heraf havde 67 % kroniske smerter. I studiet var det typisk, at der opstår smerter i områder med nedsat eller ingen følelse. De mekanismer, der hos raske personer udløser en refleks, vil hos mange med en skade i stedet udløse spasmer og i nogle tilfælde smerter. RMS med kroniske mavesmerter havde i de fleste tilfælde fået smerterne mere end fem år efter skaden. Der er ikke nogen entydig forklaring på disse smerter, men hos nogle kan det forklares med en problematisk blære- og tarmfunktion. 

Behandling af smerter

Neurogene smerter er meget svære at behandle, men forskellige virkemidler har effekt hos nogle patienter. Medicinsk anvendes fortrinsvis epilepsi- eller depressionsmedicin. Disse typer af medicin har en dæmpende virkning på smerterne hos nogle patienter. Til gengæld kan det hos andre være forbundet med bivirkninger i form af sløvhed og søvntrang, idet medicinen virker på alle nerveforbindelser – og ikke kun på de beskadigede nerver. Psykologisk behandling kan i nogle tilfælde få smerterne til at træde i baggrunden, ligesom fysisk og mental aktivitet også ses at have en virkning hos nogle. Nogle patienter mener at have haft gavn af hypnose, mens et mindretal siger, at akupunktur har haft en dæmpende effekt. Der findes ingen dokumenterede undersøgelser, der viser, at disse behandlingsformer har en effekt på neurogene smerter. Blandt tilhørerne denne aften var der flere, der mente, at hash og marihuana har hjulpet dem. 

Fremtiden?

Der er i øjeblikket startet et follow up studie, der omhandler alle, der indlægges med en traumatisk skade. Studiet foregår i samarbejde med Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Neurocenteret i Århus og Paraplegifunktionen i Viborg. Der arbejdes også med en teori om, at smerter kan opdeles på en anden måde, så det bliver muligt mere målrettet at forske i en bestemt type smerter. Derudover bliver der på verdensplan forsket i ny medicinsk behandling, magnetstimulation og stamcellebehandling.

Aftenen sluttede med, at formanden for RYK, Mikkel Bundgaard takkede Nanna Brix Finnerup for samarbejdet. Han foreslog desuden, at RYK opretter et forum på sin hjemmeside, hvor medlemmer kan udveksle erfaringer, opskrifter på hashkager og lignende. 

Kommentarer fra tilhørerne:

”Jeg får smerter, når jeg bliver forskrækket eller stresset”
”Mine smerter forsvinder, når jeg bliver forskrækket”
”Mit forsøg med hash gjorde mig meget fraværende – og gav mig en enorm sult”
”Bivirkningerne ved at bruge hash forsvinder efter nogen tids brug”
”Kulde, varme og berøring giver mig smerter”
”Hos mig forsvinder smerterne, når jeg træner eller er i fysisk aktivitet”
”Mine smerter fylder fantastisk meget og gør det svært for mig at koncentrere mig om andet” 

 

Smertedag i Øst

RYK var sammen med Klinik for Rygmarvsskader vært ved et lignende arrangement på klinikken i Hornbæk. Lidt over 50 personer mødte op, herunder også indlagte patienter, for at høre Nanna Brix Finnerup. Ligesom i Viborg var også her spørgelysten stor. Der blev desuden stillet et konkret forslag til, at behandlingsstederne og PTUs motionscentre medtog meditation som et supplerende behandlingstilbud. Som i Viborg efterlyste man også et sted, hvor man kunne udveksle erfaringer, eksempelvis på RYKs hjemmeside.

BB

 

Smerteforum på ryk.dk

Nervesmerter, neurogene smerter, disse to udtryk var ikke ligefrem nogle, jeg selv havde forventet skulle invalidere min tilværelse mere end den allerede var, da jeg kom til skade!! Da jeg lå på Paraplegien efter min skade, prøvede jeg så vidt muligt at tænke positivt, og bildte mig ind, at nu var der kun en vej frem. Jeg kunne kun blive bedre fysisk ved træning, og så ville mine færdigheder med balance og agerende som handicappet også forbedre sig hen ad vejen. Det gjorde de skam også, men jeg skulle også blive meget dårligere fysisk end jeg var på Paraplegien. Det startede om foråret lidt over et år efter jeg var kommet til skade. Jeg begyndte at få en brændende fornemmelse i højre hånd og håndled. I starten kørte jeg ned på skadestuen og fik det røntgenfotograferet, og da jeg havde gjort det fire gange, måtte jeg indse, at der ikke var noget, der var brækket. Det tog mig et helt år, før jeg blev henvist til en smerteklinik, som gav mig nogle præparater, der tog toppen af smerterne.

Jeg har nu haft nervesmerter i tre år, men har stadigvæk mange spørgsmål og savner ligestillede at dele mine erfaringer med; også selv om jeg er tilknyttet en smerteklinik. Derfor vil jeg som en del af Gå Johnny og RYK starte en ny sektion på vores debatforum på ryk.dk under navnet SMERTER. Alle med smerter er velkomne. Så er du plaget fx skulder- eller mavesmerter, er smerteforummet også for dig.

Niels Sehested