Støt RYK - vi har brug for dig!

Hvorfor skal jeg være medlem af RYK?

 Det skal du, 

 • fordi du gennem RYK kan få viden om livet med en rygmarvsskade

 • fordi du som medlem modtager RYK! magasin fire gange årligt

 • fordi du som medlem bliver en del af et fællesskab, der giver faglig og personlig støtte og vejledning. Det sker blandt andet via vores netværksforum og debatforum på ryk.dk og igennem vores arrangementer

 • fordi dit medlemskab giver dig en chance for venskaber med ligestillede, der kender nogle af de særlige udfordringer, som du selv står med i livet med en rygmarvsskade 

 • fordi du som medlem kan deltage i alle RYKs arrangementer med medlemsrabat

 • fordi du som medlem af RYK kan modtage rådgivning og hjælp til ankesager inden for det sociale område via Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam

 • fordi du som medlem kan benytte dig af en bisidder fra Dansk Handicap Forbunds bisidderteam

 • fordi du som medlem af RYK støtter forskning i forebyggelse og behandling af rygmarvsskader

 • fordi du gennem RYK kan påvirke beslutningstagere på det social- og sundhedspolitiske område

 Og du skal også være medlem, 

 • fordi dit medlemskab giver RYK større gennemslagskraft i det politiske arbejde

 • fordi dit medlemskab af RYK også gør dig til medlem af Dansk Handicap Forbund og dermed styrker den fælles stemme på handicapområdet

 • fordi du som medlem af Dansk Handicap Forbund får Handicap-Nyt seks gange årligt og kan deltage i Dansk Handicap Forbunds mange lokale arrangementer

 • fordi du som medlem af Dansk Handicap Forbund også kan være medlem af Ungdomskredsen og Forældrekredsen uden at betale mere i kontingent

 Hvem kan blive medlem af RYK? 

Alle kan blive medlem af RYK. Du kan f.eks. blive/være medlem af RYK, hvis du 

 • har en rygmarvsskade, uanset omfanget af og årsagen til den

 • har et familiemedlem, en ven eller en kollega, der har en rygmarvsskade

 • af anden årsag har lyst til at støtte vores arbejde i RYK og gøre brug af vore tilbud

 Hvorfor skal jeg støtte RYK på anden vis?

 Det skal du, 

 • fordi vi i RYK har brug for din moralske støtte i arbejdet til gavn for mennesker, der lever med en rygmarvsskade tæt inde på livet

 • fordi vi i RYK har brug for din økonomiske støtte for at muliggøre alle vores tilbud

 Hvordan kan jeg ellers støtte RYK?

 Det kan du ved at

 • blive abonnent på RYK! Magasin

 • blive støttemedlem

 • give en gave

 • testamentere en del af din formue

 • lade dit firma/din arbejdsplads blive sponsor

 • købe RYKs bøger

 • være aktiv i RYK 

Se den korte præsentationsvideo nedenfor og læs mere i menuen til venstre.