Stop Stejle ramper

Tekst: Viggo Rasmussen

Claus Bjarne fra Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg
i DHF synes bedre om stejle rammer end
trappetrin men erkender, at rampefeberen
griber om sig.

Selv om loven er 12 år gammel,
er der ingen slinger i
valsen: ”Ramper må ikke udføres
med en større hældning
end 1:20.”
Det står i Bygningsreglementet
fra 1995 (kaldet BR 95)
om tilgængelighedskrav.
Læser man videre i den vejledende
tekst, er det tilladt
at trække på smilebåndet -
fordi: ”Ved valg af rampehælding
bør der tages hensyn til
de personer, der skal bruge
ramperne.”
Det turde være indlysende,
at der skal tages hensyn til
brugerne. Hvem ellers?

Virkeligheden
Men ét er intentioner og regler
- noget andet er virkelighed.
Claus Bjarne Christensen,
formand for Bygge- og
Trafikpolitisk Udvalg i DHF,
siger:
- Ved alle nybygninger og ombygninger,
som kræver byggetilladelse,
må der ikke
forekomme stigninger over
1:20. Det svarer til højest 5
cm op/ned pr. løbende meter.
Og så skal der være en
repos på mindst 1,5 x 1,5
m, når rampen ender foran
en dør. Ofte er der slet ingen
repos eller i bedste fald en
smal repos. Faktisk skal der
også være værn eller håndlister.

Kræv tilgængelighedspolitik
Hvis tilgængeligheden halter i
graverende grad, råder
Claus Bjarne RYKs medlemmer
til straks at klage til
kommunen og henviser til
DSIs hjemmeside, handicap.
dk hvor man kan læse
om klageadgang.
- Men det værste er, at mange
forretninger klasker tilfældige,
grimme og alt for
stejle ramper op. Det sker
uden byggetilladelse og er
ofte motiveret af et behov
for let at kunne rulle udstillingsvarer
ud og ind. Her kan
du kun klage til ejeren eller
den, der driver forretningen.

Rampefeber
Langt hen ad vejen synes
Claus Bjarne bedre om stejle
ramper end trappetrin, men
erkender, at rampefeberen
griber om sig, og der må
være en grænse. Men hvem
skal sætte rampegrænsen?
- I konkrete sager giver det
en vigtig aha-oplevelse at
sætte beslutningstagere på
rampen i en kørestol. Men
på det generelle plan bør de
nye Handicapråd sætte det
højt på kommunernes dagsorden
og fx tage initiativ til
en handicappolitik, der også
omhandler tilgængelighed.
Rådene skal passe på, de
ikke bliver gidsler. Jeg synes,
kommunernes tekniske afdelinger
er forpligtede til at
rådgive om både smukke og
funktionelle løsninger. Og
magter de ikke det, må de
søge professionel hjælp slutter
Claus Bjarne Christensen,
der også driver arkitektfirmaet,
handiplanplus.dk.

Nyt bygningsreglement BR
07 træder i kraft 1. oktober
2007. Her kommer ikke
afgørende nyt om ramper
men en række sproglige
opstramninger, som forventes
at lette forståelsen.