Telefonrådgivning

Hvad er RYKs telefonrådgivning?

Telefonrådgivningen er en lille gruppe medlemmer, der frivilligt og ulønnet har stillet sig til rådighed som rådgivere.

Hvad kan rådgivningen bruges til?

Du kan bruge rådgivningen, hvis

  • du har brug for at høre, hvilke erfaringer andre mennesker har med hensyn til at leve med en rygmarvsskade

  • du har brug for at snakke med en person, der vil lægge øre til, og som har en umiddelbar forståelse for din situation, fordi vedkommende selv er/har været i en lignende situation.

Emnerne kan stort set være hvad som helst med relation til rygmarvsskaden, f.eks. arbejde, familie, fritid osv. Rådgiverne er ikke professionelle og kan ikke tilbyde psykologisk eller juridisk bistand. Har du brug for en bisidder eller hjælp vedr. den sociale lovgivning, henvises du til Dansk Handicap Forbunds bisiddertjeneste og rådgivningsteam.

Hvem kan benytte telefonrådgivningen?

Du er velkommen til at ringe, hvis du selv har en rygmarvsskade, eller hvis du kender en, der har en rygmarvsskade, f.eks. et familiemedlem eller en ven.

Særlige forhold vedr. telefonrådgivningen:

Telefonrådgiverne står til rådighed i deres fritid på deres private telefonnummer. Det er derfor ikke sikkert, at de altid tager telefonen. Det kan også godt være, at du bliver bedt om at ringe igen på et andet tidspunkt, hvis din opringning kommer på et ubelejligt tidspunkt. Det skal imidlertid ikke afholde dig fra at ringe. Alle vil meget gerne snakke med dig.

Telefonrådgivere:

John Hansen

Født: 1959
Paraplegiker samt lam i højre arm efter trafikulykke i 1974.
Har BPA (hjælperordning) 58 t/uge.
Uddannet i psykologi ved Københavns universitet.
Familieforhold: Samlevende
Bopæl: 5700 Svendborg (Tåsinge)
Træffetid: Efter kl. 11.00

Tlf.: 62 22 51 59

Lotte Tobiasen

Født: 1971
Har siden 2001 haft en inkomplet, non-traumatisk rygmarvsskade (paraplegi). Kan gå, men bruger meget kørestol pga. smerter. Har servicehund.
Er uddannet og arbejder i ordinært deltidsjob som socialrådgiver..
Familieforhold: Bor sammen med søn født 1998
Bopæl: 8210 Aarhus V
Træffetid: Hverdage ml. kl. 16 og 20 samt weekend ml. 10 og 20.
Tlf.: 29 84 98 59

Leif Scherrebeck

Født: 1955
Inkomplet tetraplegiker efter et motorcykeluheld i 1975 og ny halslæsion efter et cykeluheld i 1991.
Er uddannet cand. scient. (biokemi med human ernæring som speciale). Ansat i ordinært fuldtidsjob i den landsdækkende specialfunktion Job & Handicap og arbejder med rådgivning, vejledning og uddannelse af landets jobcentre.
Familieforhold: Har en voksen datter.
Bopæl: 8210 Århus V

Tlf.: 60 77 21 55

Sus Danielsen

Født: 1963
Paraplegiker efter trafikulykke i 1979.
Uddannet zoneterapeut. Førtidspensionist.
Familieforhold: Fraskilt og mor til tre store børn
Bopæl: 8350 Hundslund
Træffetid: Efter kl. 9.00

Mobil: 60 75 28 03

Bente Rey

Født: 1952
Inkomplet tetraplegiker. Har været kørestolsbruger siden 2001.
Har hjælpeordning 24 t/døgn.
Er uddannet pædagog. Er aktiv i frivilligt arbejde. Er bla. rådgiver i DHF´s rådgivningsteam og aktiv i DHF både lokalt og centralt.
Familieforhold: Gift og mor til 3 voksne børn. Har 8 børnebørn født mellem 2002 og 2012.
Bopæl: 6470 Sydals
Træffetid: Bedst i weekenden

Tlf.: 74 41 68 63

Martin Kaas

Født: 1982
Tetraplegiker siden 2002 pga. trafikulykke.
Har BPA 70 t/uge.
Læser jura og holder foredrag for Sikker Trafik. Spiller kørestolsrugby på landsholdet.
Familieforhold: I parforhold
Bopæl: 2400 København NV

Tlf.: 51 50 04 82